19/09/2007

LIBROTEKO DE KVINFOLIO

(Februaro 2007; responsulo: Yves Eeckhout)

1. ROMANOJ, ESEOJ, POEMOJ

Auld  W (1999)  Pasxoj al plena posedo - 228 pagxoj -  (pruntedono de André Demarque)

Bai Juyi (Cxinio)  Kanto por bivistino - ilustrita poemo; 16 pagxoj; bivo = speco de liuto -  (donaco de André Demarque)

Balano J (2000) Cxu sxi mortu tra-fike ?  -  74 pagxoj  -   (pruntedono de Yves Eeckhout)

Beaumarchais (1974) La barbiro de Sevilla - 62 pagxoj

Bonaventure des Periers (1985)  Novaj distrajxoj kaj amuzaj eldirajxoj - 54 pagxoj

Bosmans P (1988) Sxanco por felicxo - 96 pagxoj - Poemoj - Movado Sen Nomo

Celiauskas  P (2002) Litovio dum jarcentoj -  144 pagxoj   - (pruntedono de Yves Eeckhout)

Cervantes,  Miguel de (1977) La Ingxenia Hidalgo Don Quijote de la Mancha - 820 pagxoj (donaco de Yves Eeckhout)

Cocteau J (1984) La homa vocxo & La bela indiferentulo - 30 pagxoj

de Zilah E (1994) Vivi sur barko - 235 pagxoj  (pruntedono de Yves Eeckhout)

Gubbins P (2006) La Verda Ranaro prezentas du dramojn  40 pagxoj (pruntedono de Yves Eeckhout)

Harrison H (2001) La kaptita universo - 173 pagxoj (pruntedono de Jean-Jacques Schmit)

Hispana Esperanta Fervojista Asocio  Ekskursaj kantoj - 20 pagxoj

Hugo V (1986)  Angelo, tirano de Padovo - 146 pagxoj

Nordenstorm  L (2005) Arne, la cxefido - 112 pagxoj (pruntedono de Jean-Jacques Schmit)

Lu Jixin (Cxinio)  Lotusan Songxon Nia Ir' - 22 pagxoj -fotoj, poemoj, kantoj -  (donaco de André Demarque)

Mérimée P (1983)  Lokis - 38 pagxoj

Montesquieu - La persaj leteroj - 52 pagxoj

Neufeld K   La cxaka milito - 32 pagxoj

Piron C (1984)  Lasu min paroli plu !  125 pagxoj  (pruntedono de Yves Eeckhout)

Racine J   (1988)  Andromaka - 72  pagxoj

Sekelj T (1979) Kumeùaùa, la filo de la gxangalo - 94 pagxoj   (pruntedono de Jean Annet)

Simenon, G  (2004)  Amiko el la junagxo - 126 pagxoj -   (pruntedono de André Demarque)

Soldevila C (1975) Du komedioj: Tamen, civilizitaj & Negxobulo - 120 pagxoj (donaco de Yves Eeckhout)

Supervielle J (1988) La infano el la alta maro & Aliaj rakontoj - 64 pagxoj

Tvarozek E (1992) Sxercoj, la unua cento - 31 pagxoj  (pruntedono de Yves Eeckhout)

Valano J (2000) Ili kaptis Elzan ! - 85 pagxoj   (pruntedono de Yves Eeckhout)

Valano J (1997) Tien - 142 pagxoj   (pruntedono de Jean Annet)

Zamenhof L (1905) Parolado en la inaùguro de la Kongreso de 1905 - 24 pagxoj

2. BILDOSTRIOJ

Franquin (2005) Gastono 1

Goscinny & Uderzo (1996) Asteriks cxe la olimpiaj ludoj  (pruntedono de Yves Eeckhout)

Hergé (2005) Tincxjo en Tibeto  (pruntedono de Yves Eeckhout)

Tome & Janry (2005) La eta spiru (pruntedono de Yves Eeckhout)

Vandersteen W (2002) Cisko kaj Vinjo, La brusela bubo - 58 pagxoj   (pruntedono de Yves Eeckhout)

3. LIBROJ PRI ESPERANTO KAJ LINGVAJ AFEROJ

Angelroth & Gabriel (2005) Mémoire de baccalauréat en logopédie - L'influence de l'espéranto sur la connaissance des langues étrangères - 2 volumes  (don de André Demarque)

Boulanger M (????) Valonaj poetoj, antologieto - 66 pagxoj

Bureau européen pour les langues moins répandues (1994) L'utilisation des langues moins répandues dans les services publics - 43  pages (don de Alain Delmotte)

Bureau européen pour les langues moins répandues (1995) Télévision et langues moins répandues - 47 pages  (don de Alain Delmotte)

Bureau européen pour les langues moins répandues (1995) La langue, une histoire de famille - 46 pages (don de Alain Delmotte)

Bureau européen pour les langues moins répandues (1997) Langue, culture et économie dans une Europe intégrée - 37 pages (don de Alain Delmotte)

Bureau européen pour les langues moins répandues (1998) Argumentaire sur les langues moins répandues - 59 pages (don de Alain Delmotte)

Bureau européen pour les langues moins répandues (2003) Vade-Mecum: textes officiels internationaux concernant les langues moins répandues en Europe - 510 pages (don de Alain Delmotte)

Bureau européen pour les langues moins répandues - 9 livrets sur des langues européennes peu répandues  (dons de Alain Delmotte)

Centassi & Masson (2001) La Homo kiu defiis Babelon - 293 pagxoj   (pruntedono de Jean Annet)

Centro de turisma informado, Bydgoszcz, Pollando (1989) Gvidlibro pri la pola urbo TORUN - 36 pagxoj  (don de Alain Delmotte)

Delaire, P (1955)  L'esperanto en 12 leçons - 226 pagxoj -  (donaco de Leen Symoens)

De Vleminck & Van Damme (1990) Grammaire ABC d'espéranto - 312 pagxoj

Lentaigne (1994) Tiel diru !  -  127 pagxoj (pruntedono de Jean-Jacques Schmit)

Lentaigne (1996) Kiel diri ... ?  -  136 pagxoj (pruntedono de Jean-Jacques Schmit)

Lins, U  (1988)  La dangxera lingvo - 546 pagxoj -   (donaco de Alain Delmotte)

Mimo L (1963) Decidaj argumentoj, pri la Esperantaj verboj   18 pagxoj

Symoens E  (1992) Al nova internacia lingvopolitiko: la propedeùtika valoro de Esperanto - 44  pagxoj (donaco de Yves Eeckhout)

TEJO  (2004)  Pasporta Servo

Tilleux, Disano & Craenhals (1995 ?) ZAMENHOF ou la langue internationale - 25 pages (don de Alain Delmotte)

UEA (2004 + 2005) Jarlibro

4. KASEDOJ, KD, DVD, VIDEOBENDOJ Espero (2006) Esperanto Elektonike, DVD Lapenna B (2003) Du paroladoj  de Ivo Lapenna, Disko 1 (KD) Fondajxo Ivo Lapenna Lentaigne (2001) 40 pasxetoj al plua posedo + KD Li E (2004) Cxina Spirito, kantoj, KD -  (donaco de André Demarque) Mazi en Gondolando - vidbendo + libro Nederlanda programo pri la historio de Esperanto (KD, 2005) (pruntedono de Yves Eeckhout) Nouveau cours rationnel et complet d'espéranto - kasedo Piron C (2005) Gerda malaperis!  (2 KD) Esperanto 3000, Leuven, BelgioZagreba Metodo - kasedo
Bazilio J  & Piron C (2006) Gerda Malaperis, la filmo (DVD) - Imagu, Brazilo

5. EKZEMPLEROJ DE DIVERSAJ REVUOJ

EKUMENISMO (3/1992; 9/1994; 6/1995) Internacia gazeto pri ekumenaj temoj kaj aferoj

ESPERANTO 3000 (2002-2006) informilo de la esperantista lovena grupo

ESPERANTO  AKTUALA (2004-2006) Informilo de la esperantista brusela grupo

ESPERANTO  EN  MARCHE (2004-2006)  Revue trimestrielle de l'association wallonne pour l'Espéranto (APE)

ESPERANTO -INFO (2004-2006) Revue d'information pour francophones sur l'Espéranto

ESPERANTO - INFOR (1993 - 2005) Revue de Sat Amikaro Belgique francophone

ESPERO (Julio 2005) Cxina Revuo

ESPERO KATOLIKA (Nov 1997) organo de Internacia Katolika Unuigxo Esperantista (IKUE)

FEN-X, julio 2004: revuo de esperanto-nederland

GEJ-GAZETO (1989 & 1995) Gazeto de Germana Esperanto-Junularo

HEROLDO DE ESPERANTO (2005)  La Chaux-de-Fonds, Svislando

HORIZONTAAL (2005, 2006) Revuo de la Flandra Esperanto ligo

INTERNACIA FERVOJISTO (1994-1996) Organo de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)

JUNA AMIKO (Marto 2000 & 2002) Internacia Esperanto-revuo de ILEI por lernejanoj kaj komencantoj

KONCIZE (1999 & 2000) por junuloj

LA GAZETO (2003) Esperanto-Klubo de Metz. Eugène de ZILAH

LA  INFORMILO, (2004)  Dulingva bulteno de Esperanto-France-Est

LA ONDO DE ESPERANTO (2001-2005) Internacia sendependa magazino en esperanto

LA SAGO, la Sat-Amikara Gazeto (2005)

LITERATURA FOIRO, organo de esperanta PEN-centro (2004)

LE MONDE DE L'ESPERANTO, Revuo de Esperanto-France

MONATO (2004, 2005, 2006) Internacia magazino sendependa

POLA ESPERANTISTO (2003-2006) socikultura revuo de polaj esperantistoj

TEJO-TUTMONDE (marto 1990) oficiala gazeto de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO)

12:05 Écrit par Esperanto Kvinfolio dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : libroteko de kvinfolio |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.